025-37747454 ..::.. 025-37743053

خانه » فیزیوتراپی » فیزیوتراپی در آسیب های ورزشی

فیزیوتراپی در آسیب های ورزشی

فیزیوتراپی در آسیب های ورزشی

فیزیوتراپی در آسیب های ورزشی یکی از فعالیت های تخصصی فیزیوتراپی بهاران می باشد. فیزیوتراپی در آسیب های ورزشی به بیمار این امکان را می دهد تا با مرور زمان بتواند آسیب هایی را که بر اثر ورزش و فعالیت های ورزشی بر مفاصل و عضلاتش وارده شده است را ترمیم کند و به حالت سلامت برگردد. فیزیوتراپی در آسیب های ورزشی کاری تخصصی می باشد که نیاز به آگاهی و دانش تخصصی دارد.

کلینیک فیزیوتراپی بهاران آمادگی دارد تا خدمات فیزیوتراپی در آسیب های ورزشی را به مراجعین خود ارائه دهد.

 

برخی از فعالیت ها در فیزیوتراپی در آسیب های ورزشی :

۱ – به پشت روی زمین بخوابید – زانوها خم و کف پاها روی زمین باشد. سپس هر دو زانو را بطرف راست و چپ بچرخانید.

۲ –  به پشت خوابیده – یک زانو را بطرف سینه خم کرده و با دست نگه دارید – پای دیگر را صاف روی زمین نگه دارید.

۳ –  دستها را در هم حلقه کرده و زانو را به کمک دستها بطرف سینه بکشید – سپس پاها را پایین آورده و کف پاها روی زمین بگذارید.

۴ – به پشت خوابیده  – زانوها را خم کنید – سپس عضلات شکم را منقبض کرده و سعی کنید کمر را به سطح زمین نزدیک کنید – وبه مدّت ده ثانیه نگه دارید.

۵ – به پشت خوابیده  – زانوها را خم کنید – سپس عضلات شکم را منقبض کنید – بطوری که تغییری در سطح لگن ایجاد نشده و لگن بر روی زمین ثابت بماند.

۶ – به پشت خوابیده  – زانوها را خم کنید – سپس سر و شانه ها را از زمین دور بلند کنید و سعی کنید دستها را به زانوها رسانده و ده ثانیه نگه دارید.

۷ – به پشت خوابیده  – یک زانو را بطرف شکم آورده و دست مخالف را برروی ران می گذارید و در مقابل حرکت زانو مقاومت ایجاد کرده و ده ثانیه نگه دارید.

۸ – به شکم خوابیده  – بالش کوچکی را زیر شکم قرار دهید سپس سر و شانه ها را از زمین بلند کنید و به مدّت ده ثانیه نگه دارید.

۹ –  به شکم خوابیده ، سپس یک زانو را خم کرده و سعی کنید با دست ، مچ پا را گرفته و پاشنه پا را به باسن نزدیک کنید.

۱۰ – به حالت چهار دست و پا قرار گرفته در حالتی که دستها و پاها کاملا صاف هستند. کمر را بطرف بالا حرکت دهید.

۱۱ – به حالت چهار دست و پا قرار گرفته در حالتی که دستها و پاها کاملا صاف هستند. کمر را بطرف پایین  حرکت دهید.

۱۲ – به حالت چهار دست و پا قرار گرفته سپس یک دست و پای مخالف را بصورت افقی نگه داشته و بعد عضلات شکم را منقبض کنید.

۱۳ – روی یک پا ایستاده و زانوی دیگر را خم کنید و با دست مچ پا را بگیرید – سپس پا را بطرف بالا و عقب کشیده و چند ثانیه نگه دارید.

۱۴ – یک پا را بطرف عقب حرکت داده و پای دیگر را جلو قرار بدهید – سپس در حالتی که پاشنه ی پای عقب روی زمین است زانوی جلوئی را خم کنید.

۱۵ – در حالتی که دستها روی دیوار قرار دارد، پاها را بطرف عقب حرکت دهید بطوری که پاشنه از زمین بلند نشود.

۱۶ – پاها را کاملا صاف روی زمین قرار دهید ، و در حالتی که زانوها و رانها روی زمین می باشد، دستها را به انگشتان پاها رسانده و ده ثانیه نگه دارید.

۱۷ – به پشت بخوابید، سپس یک زانو را با دست گرفته و بطرف شانه ی مخالف بکشید و چند ثانیه نگه دارید.

۱۸ – روی زمین نشسته، پاها را از هم باز کنید، سپس در حالتی که زانوها صاف می باشند ،تنه را بطرف جلو ببرید و چند ثانیه نگه دارید.

 

لینک مفید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *